Ngày hội Tuyển sinh toàn quốc – Thành phố giáo dục quốc tế tại Khách sạn Hương Việt, TP. Quy Nhơn

Ngày 24/6/2019, Công ty Tổ chức Sự kiện Thanh niên đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội Tuyển sinh toàn quốc – Thành phố giáo dục quốc tế tại Khách sạn Hương Việt, TP. Quy Nhơn.

Công tác trang trí hoàn thành

Tiệc Teabreak cho khách

PhotoGroup cuối chương trình

Chương trình Ngày hội Tuyển sinh toàn quốc nằm trong chuỗi sự kiện truyền thông cho Thành phố giáo dục quốc tế – IEC, Công ty Sự kiện Thanh niên tiếp tục là đối tác tin cậy của Tập đoàn Nam Hương.

0944 01 04 09