Lễ phát động và ra quân Tuyên truyền Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 01/7

Sáng ngày 29/5/2019, Công ty TNHH MTV Tổ chức Sự kiện Thanh niên đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho Lễ phát động và ra quân Tuyên truyền Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 do Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức.

Công tác chuẩn bị đã hoàn thành

0944 01 04 09