Hội trại đoàn khối CCQ tỉnh Quảng Ngãi

Chương trình được Công ty tổ chức sự kiện Thanh niên phối hợp cùng với Đoàn khối CCQ Tỉnh tổ chức mừng 30 năm thành lập Đoàn khối các cơ quan tỉnh.